Insipro

Zasady polityki prywatności

Polityka prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Bałuka prowadzący działalność gospodarczą INSIPRO Jarosław Bałuka, ul. Śliczna 30/71, 31-444 Kraków, kontakt: tel. +48785794725 e-mail insipro@insipro.pl
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu. Administrator nie zbiera więcej danych niż jest to konieczne dla realizacji usług sprzedaży swoich Towarów lub Usług.
 3. Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych z zachowaniem środków bezpieczeństwa, w tym z wykorzystaniem zabezpieczeń programowych i sprzętowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Cel przetwarzania danych i podstawa ich wykorzystywania – dane są przetwarzane:
  1. w celu złożenia i wykonywania Zamówienia przez Administratora (art. 6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”),
  2. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora występujących w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych prowadzoną działalnością (art. 6 ust.1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”).
 5. Podstawa przekazania danych – dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, przy czym przekazanie danych jest niezbędne w celu złożenia i realizacji Zamówienia. Brak jest obowiązku prawnego podania danych osobowych, ich brak nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji, poza brakiem możliwości złożenia i realizacji Zamówienia.
 6. Administrator może przekazać dane pracownikom/zleceniobiorcom, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne; podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową. W takiej sytuacji Administrator zapewnia, że dane będą chronione w sposób wymagany prawem.
 7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub nie dłużej niż jest to określone prawem, w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 8. Klientowi przysługuje prawo do:
  1. żądania sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu do danych osobowych,
  2. cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  3. wniesienia skargi do organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu:
   • gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, a przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszych, tzw. prawnie uzasadnionych interesów, lub
   • w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 1. W zakresie przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (Europejskie Obszar Gospodarczy).

POLITYKA COOKIES

 1. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia i przetwarzania plików cookies przez INSIPRO Jarosław Bałuka w Krakowie przy ul. Ślicznej 30/71, NIP 9441363593 (dalej „Portal”) w ramach Portalu https://insipro.pl

 2. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są przez Portal w celu:

  1. wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach www, w tym także wycieku danych;
  2. badań statystycznych;
  3. dostarczania użytkownikowi Portalu treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań;
  4. badania preferencji użytkownika Portalu – uzyskania informacji na temat preferencji językowych i komunikacyjnych.
 5. W większości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać, w każdym czasie, zmiany tych ustawień dotyczących plików cookies poprzez zmianę ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 6. Portal zastrzega, że wyłączenie przez użytkownika Portalu w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu, w tym prowadzonego na nim sklepu https://insipro.pl/sklep/

 7. Portal informuje, że pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z nim reklamodawców oraz partnerów handlowych.